Formularz zgłoszeniowy

Ostrów Glide – Regionalne Zawody Szybowcowe
Klasa Klub A, 4–14 czerwca 2020