Formularz zgłoszeniowy

Ostrów Glide Regionalne Zawody Szybowcowe
Klasa Klub B, 16–26 lipca 2020